Veelgestelde vragen


Terug


Wat is hypnose?
Hypnose is een wetenschap die onderzoekt, kennis heeft en gebruik maakt van de trancemogelijkheden van de mens. Dat hypnose misbruikt kon worden is een realiteit. Net zoals niet ieder medicijn bij de drogist verkocht kan worden. Het is leuk er op het toneel wat mee te spelen, maar voor serieuze hulp vragen is een goed opgeleide hypnotherapeut nodig.


Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie gebruikt trance voor genezing en beïnvloeding van geestelijke en lichamelijke processen.


Wat is trance?
Een trance is een bewustzijnstoestond waarin je ontvankelijker en responsiever bent dan in de normale waaktoestand. Het dagelijkse leven is een aaneenschakeling van diverse bewustzijnsstadia: slapen en ontwaken, wegdromen of juist totaal ergens ingaan. Verdoofd van verdriet, buiten zichzelf van vreugde zijn. Suffig of helder, geconcentreerd of verstrooid zijn. Zeer waakzaam of er niet goed bij zijn. Levenslustig of depri zijn. Een trance-expert (hypnotiseur) kent deze stadia, weet hoe ze op te wekken of te verminderen en kan dat ten gunste aanwenden. Een wijdverbreid misverstand is het idee dat men onder hypnose (in een trance stadium) een soort suffige slaaf word. Het gedeelte van het verstand dat helder, intelligent, gevoelig en diepgaand en eenvoudig is, wordt juist geactiveerd. Het is als het weggraven, van, helaas in deze tijd, ook geestelijk, vergiftigde grond om bij diep zuiver water te komen.


Wat is regressietherapie?
Onder regressietherapie verstaan we die therapieën waarbij herbeleven van het verleden van de hulpvrager een essentieel onderdeel is en waarbij de therapeut, uitgaande van de autonomie van de hulpvrager, zich in het therapeutisch proces beperkt tot de informatie die de hulpvrager verstrekt. Onder regressietherapie wordt tevens verstaan reïncarnatietherapie. Ook innerchildtherapie en sommige vormen van hypnotherapie kunnen tot regressietherapie worden gerekend. Regressie betekent teruggaan. Dat teruggaan in de tijd kan zijn van een uur geleden tot eeuwen geleden. Tijd wordt betrekkelijk. Uiteindelijk gaat het om de pijnlijke ervaringen van het verleden los te laten en ruimte te maken. Met name van de lessen en de praktische toepassingen in het dagelijkse leven en naar de doelstellingen toe. Maar zeker zo belangrijk is teruggaan naar de altijd aanwezige bronnen van waaruit kracht, liefde en unieke persoonlijke talenten te putten zijn.


Wat is nou het verschil eigenlijk tussen regressie, hvpnotherapie en reïncarnatietherapie?
Het is wel ingewikkeld. Vooral omdat het elkaar overlapt. De praktische toepassing en de deskundigheid verschilt echter, vandaar dat we het helaas nog niet onder ëën noemer kunnen brengen. Tegenwoordig zijn veel therapeuten in alle drie disciplines getraind, maar er zijn ook nog veel specifieke opleidingen in ëën of twee van de drie. Zelf ben ik in alle drie getraind. Hypnotherapie werkt direct klachtgericht, versterkend of ontspannend. Het is vaak meer fvsiek. Regressietherapie gaat verder. Men heeft kennis en vaardigheden van de psychologische ontwikkelingsfasen van de mens en de werking van het onbewuste. Reïncarnatie gaat nog verder. Men heeft kennis en vaardigheden van processen van geboorte, sterven, foetusstaat, verwekking, tussenbestaan, belichaamde en onbelichaamde zielen. Het raakt het 'paranormale' en diepgaand het geestelijke vlak van de reis van de mens en de evolutie en het gevoel van bestemming, zin en erbij horen.


Hoe combineer je astrologie met regressie?
Op de hemelkaart van de tijd van je geboorte (horoscoop) kan ik standen zien die wijzen op neigingen en talenten die je bij de geboorte al meegebracht hebt. Ook kan ik aan de verbanden met de planeetstanden op dit moment zien aan welk levensgebied het goed is aandacht te besteden. Daarnaast ben ik in India getraind in een voor het westen nog ongebruikelijk systeem waarmee men zelfs energetisch via de eigen horoscoop in regressie en in vorige levens kan gaan.


Verlies ik mijn bewustzijn?
Nee, uiteindelijk is het de bedoeling om meer bewustzijn te krijgen, niet minder. Soms kan een trance nuttig zijn om in contact te komen met het onbewuste, maar daar blijft men bewust bij aanwezig.


Moet ik stil blijven liggen?
Nee, je kunt rustig van houding veranderen. Desnoods ga je tussendoor even naar de wc.


Ik ben bang voor pijn.
Het is heel goed dit te vertellen. Er zijn vaak heel goede gronden voor die angst en het is heel goed en nodig van te voren te overleggen hoe daar mee om te gaan. Er valt geen algemeen antwoord op te geven; het ligt heel individueel en inderdaad gevoelig. Het is individueel maatwerk. Het enige wat ik als therapeut kan zeggen is dat ik dat serieus neem en in sommige gevallen er zeker voor zal kiezen, in overleg, om voornamelijk met het bewustzijn te werken en het gepijnigde gevoelsleven te sparen. In andere gevallen kan de - inmiddels klassieke - weg van ruimte geven aan verdriet en boosheid, waar die nooit heeft mogen zijn, zeer helend zijn.


Ik heb al zoveel ellende gehad, ik ben blij dat, hoewel ik mij niet optimaal voel, mij toch een beetje kan redden nu. Haal ik die narigheid juist niet weer op?
Zie svp het voorgaande antwoord.


Ik heb een sterke wil. Mij krijg je niet onder hypnose.
Dat klopt. Tegen de wil in heeft ook geen zin. Ik werk alleen met mensen die via hun sterke wil een proces willen aangaan; onderzoekend of helend of allebei. Dan kon een sterke wil juist enorm veel bewerkstelligen.


Komt/kan iedereen in vorige levens?
Het is tamelijk gemakkelijk en algemeen. Maar het is soms niet raadzaam.


Ik heb eigenlijk geen noemenswaardige problemen. Toch ben ik nieuwsgierig noor mijn vorige leven. Doe jij dat?
Dit is juist een ideale situatie om dit gebied te exploreren. Meestal werk ik op deze manier met levensthema's door levens heen die de cliënt boeien. Ja, ik doe dat graag. Het is vaak juist jammer dat het bewustzijnsverruimende effect van deze technieken gekoppeld is aan problemen. Therapie heeft ze teruggebracht in onze cultuur, maar het gegeven is eeuwenoud. Boeddha deed het al met zijn discipelen, zodat ze bewust werden van het wiel ( van actie en reactie). Maar ook gewoon het plezier en de nieuwsgierigheid is voor mij een prima motivatie.


Mijn vriend(in) vond dat ik maar eens in therapie moest. Ze dacht dat hypnotherapie wel eens goed voor mij zou zijn.
Als je het met vriend of vriendin eens bent, dan is er heel veel mogelijk. Ook omdat het fijn is een proces aan te gaan met de ruggesteun van een partner. Als je het niet met vriend of vriendin eens bent, dan is er weinig mogelijk. Je zou omdat de therapie 'niet lukt' het ongelijk van je partner kunnen bewijzen. En daar komt alleen maar verdere teleurstelling van. Je moet er zelf totaal achter staan. Dan wordt de stimulans van de partner ook als steun ervaren.


Ik kom hier wel, maar mijn partner, ouders, vriendenkring, werkkring, weten er niets van. Je kan mij ook niet bellen. Je moet maar discreet zijn.
Mijn soort werk leent zich hier niet voor. Er moet minstens één adres of telefoonnummer voor mij zijn waar ik de cliënt kan bereiken en een vertrouwenspersoon van de cliënt. Ik sta onder beroepsgeheim, maar met gedrag buiten de wet, wat anderen beschadigt, heb ik verantwoording naar de gemeenschap.


Hoe vaak moet ik komen, met welke regelmaat?
Mijn praktijk is een individuele praktijk, wat inhoud dat de meeste mensen eenmaal in de twee of drie weken bij mij komen. Dat houdt in dat zelfwerkzaamheid van de cliëthuis nodig is.


Kan ik meerdere sesssies achter elkaar doen?
Ik bied een zogenaamde marathon aan. In sommge situaties is dat beter en heeft dat grote voordelen. Ik houd dan één à twee weken mijn tijd en energie vrij voor ´én cliënt. In dit geval wordt wel vooruitbetaling gevraagd. Mogelijkheden zijn vier achtereenvolgende sesies van ongeveer twee à drie uur of tien achtereenvolgende sessies in twee weken, met een weekeinde ertusssen vrij. Een van de voordelen is dat het proces niet elke keer opgestart en afgestemd moet worden. Geen stoptrein, maar een intercity, zeg maar.


Ik kom van ver. Houd je door rekening mee?
Ja, zie vorige vraag. Indien van toepassing kan een kortingstarief besproken worden. Ook kunnen we per keer langere sessies doen. Maximaal drie uur aangesloten, danwel vier uur, onderbroken door een pauze van een uur.


Kom je ook aan huis?
Ja, dan worden sessiekosten gerekend plus reiskosten plus reistijd van deur tot deur.


Ik heb last van hartklachten, hyperventilatie, astma, etc.
Laat je eerst medisch onderzoeken. Indien de klachten grotendeels psychosomatisch, onbegrijpelijk of onverklaarbaar zijn, dan kan er met deze therapie gewerkt worden. Ook naast een doktersbehandeling kan het een versterkend en genezend effect hebben. Zonder overleg met de arts wijk ik ook niet van bestaande medicaties af. Geleidelijkheid en overleg werken beter.


Mag ik een vriend, vriendin meenemen? Mag die er bij zijn?
Ja, een tot twee sessies om je veilig te voelen. Daarna kan het een belemmering worden. Maar bij sommige sessies is het weer bespreekbaar, bijvoorbeeld bij de herbeleving van een geboorte of heroriëntatie op sexualiteit met partner en onderlinge afspraken daarover.


Ik lust wel eens een borreltje. Ik blow nog we1 eens om te ontspannen.
Het is aan te raden drie dagen voor de therapie niet te drinken of te blowen, aangezien het zowel lichaam als geest beïnvloedt. Tevens beïnvloedt het de waarneming van zogenaamde tijdsporen (de waarneming van tijd), wat vooral met vorige levens en trance sowieso al "anders" is.


Ik ben een echte levensgenieter, ieder weekend goed doorzakken en door de week ook nog een paar. Dat was wel leuk allemaal, maar ik vond het toch wat minder dat ik voor mijn werk ook wat moest drinken, anders red ik het niet.
Aan deze situaties werk ik niet procesmatig mee. Alcoholisme is een ziekte waarvan ontkenning een van de symptomen is. Aangezien het een complexe ziekte is, is er gespecialiseerde hulp nodig. Daarnaast is hulp nodig waarop men te allen tijde terug kan vallen zoals bijvoorbeeld vrienden van de AA. Naast motivatie zijn erkenning van het probleem en aanvaarding van gespecialiseerde hulp stappen op weg naar genezing.


Mijn partner vindt dat ik teveel drink, gebruik, dat moet ik toch zelf weten? Ik ben toch volwassen? Ze dreigt dat ze weg zal gaan. Daarom zit ik hier. Volgens mij maakt zij er gewoon een machtsstrijd van, ik ben toch niet overal de schuld van?
Stimulans van de partner heeft alleen zin, als er een eigen motivatie is. Inderdaad, dat moet je zelf weten. Evengoed is de partner vrij om weg te gaan. Inderdaad, alcohol is niet overal de schuld van en er komt vaak een wederzijdse gebruiks- en afschuifsituatie voor die meerdere relaties kenmerkt, ook zonder gebruik van middelen. Om hierin te kunnen onderscheiden en eigen aandeel, keuze en levensvreugde weer op te pakken zijn er hulporganisaties voor partners en familie van alcoholisten, bijvoorbeeld de AA. Deze verwelkomt ook volwassen kinderen van alcoholisten die hierover nog wat te delen en of te verwerken hebben, evenals ex-partners. Binnen de eigen praktijk werk ik alleen met ex-gebruikers die aantoonbaar een half jaar clean zijn en ondersteuning hebben van een profess╬onele organisatie.


Terug